The high-level visit to Ninh Thuan of MARD, Embassy of Japan and UNICEF

The Video describes MARD-Embassy of Japan-UNICEF high-level visit to Ninh Thuan and first Child-Centered Disaster Risk Reduction Conference in Viet Nam during drought & salt water intrusion situation, its impacts on children and joint responses of GoV, GoJ and UNICEF built in Disaster Risk Reduction for long term sustainability.

Chuyến giám sát thực địa của đoàn công tác cấp cao Bộ NNPTNT, Đại sứ Quán Nhật Bản, UNICEF tại Ninh Thuận và tham dự hội nghị đầu tiên về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm. Đoạn phim mô tả tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, ảnh hưởng của nó đối với trẻ em và sự phối hợp cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và UNICEF mà trong đó có lồng ghép hợp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm để đảm bảo tính bền vững.